מדויק

אם אתה יודע את הקידוד / תווים מסולף טקסט יוצג וכן בקידוד המקורי שלו / תווים, הן לבחור מתוך רשימות ולחצו "מדויקת".

אתה יכול לסגור את החלון כדי לחזור מפענח.